Kadra

Grono pedagogiczne, wrzesień 2018

Grono pedagogiczne oraz sekretarz szkoły, wrzesień 2017

Nauczyciele „Mieszka” w roku szkolnym 2018/2019:

Adamczyk Piotr Dyrektor i nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Więzowska Anna Wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego
Błaż Sebastian Nauczyciel fizyki
Cackowska Patrycja Nauczyciel języka angielskiego
Czajkowska Beata Nauczyciel języka polskiego i języka łacińskiego
Dominiak Iwona Nauczyciel języka polskiego
Drążyk Małgorzata Pedagog szkolny
Dudeńko Katarzyna Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Falgier-Hajdul Małgorzata Nauczyciel języka francuskiego
Kaczanowski Wiesław Nauczyciel informatyki i fizyki
Kolisz Iwona Nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
Kowalska Ewa Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Kułaga Krystyna Nauczyciel wychowania fizycznego
Łukasiewicz Żaneta Nauczyciel chemii
Mikołajczak Andrzej Nauczyciel wychowania fizycznego
Monkosa Magdalena Nauczyciel języka niemieckiego
Mumot Anna Nauczyciel matematyki
Pater Ewa Nauczyciel fizyki
Piórska Violetta Nauczyciel biologii
Prokopiuk Halina Nauczyciel języka niemieckiego
Puchała Ewa Nauczyciel matematyki
Rozenfeld Edyta Nauczyciel bibliotekarz
Sobczyk-Hruszowiec Dorota Nauczyciel chemii
Sokołowska Lidia Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i matematyki
Stróżek Tomasz Nauczyciel geografii
Szafrańska Joanna Nauczyciel bibliotekarz
Szpytko Joanna Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Sumińska Danuta Nauczyciel matematyki
Szumicka Beata Nauczyciel języka angielskiego
Tschech Mateusz Nauczyciel religii
Wawrzyniak Monika Nauczyciel wychowania fizycznego
Woźniak Joanna Pedagog szkolny
Wysocki Piotr Nauczyciel wychowania fizycznego
Żychska Agnieszka Nauczyciel języka angielskiego

 

Grono pedagogiczne, wrzesień 2016

 

Grono pedagogiczne w dniu potrójnego pożegnania: kończących urzędowanie Pani Dyrektor Grażyny Szczodry i Pani Wicedyrektor Haliny Prokopiuk oraz odchodzącej na emeryturę Pani Prof. Barbary Andrzejczyk, 27 czerwca 2017 roku