Lekcja o energetyce jądrowej

Lekcja o energetyce jądrowej

Energia atomowa w Polsce?

W Polsce jest czas debaty i ważą się losy budowy elektrowni jądrowych. Energetyka jądrowa, podobnie jak w przypadku innych technologii,choćby systemu nawigacji satelitarnej GPS czy Internetu, ma początki związane z zastosowaniami wojskowymi. 8 grudnia 1953 r. prezydent USA Dwight Eisenhower wygłosił przemówienie „Atom for Peace”. Po tym wezwaniu w 1957 r. został uruchomiony pierwszy w świecie prototyp elektrowni atomowej. Pierwszą komercyjną elektrownią jądrową była elektrownia Yankee-Rowe uruchomiona w 1960 r. Według danych z 2014 r. 11% produkowanej na świecie energii elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowych. Cywilne elektrownie jądrowe pracują w 33 krajach, łącznie jest to 430 reaktorów. Kolejne 70 jednostek jest w budowie. Obecnie energetyka jądrowa, razem z zakładami wydobycia, wzbogacania uranu, zakładami przerobu wypalonego paliwa i składowania materiałów promieniotwórczych stanowi ogromną gałąź przemysłu. A jakie są możliwe drogi rozwoju energetyki jądrowej?

W dniu 15.11.2018 r. w ramach zajęć z fizyki w naszej szkole odbyły się IV Spotkania z Panem Doktorem Tomaszem Denkiewiczem z Uniwersytetu Szczecińskiego: „Lekcja o atomie”. Podczas zajęć dr Denkiewicz pogłębiał wiedzę uczniów z fizyki atomowej oraz energetyki jądrowej. Uczniowie mogli, między innymi, dowiedzieć się, jakie typy promieniowania otaczają nas w życiu codziennym, jaką dawkę promieniowania człowiek przyjmuje w ciągu roku, oraz jak zbudowana jest i jak działa elektrownia trzeciej generacji. Uczniowie dowiedzieli się, że przemysł jądrowy dzięki szybkiemu rozwojowi stanowi małe zagrożenie dla życia człowieka. Współczesne metody budowania elektrowni jądrowych zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy reaktorów i prawdopodobieństwo awarii jest bardzo małe. Część lekcji dotyczyła przeprowadzania samodzielnych pomiarów promieniowania skały uranowej i siatki AUGERA używanej w lampach kempingowych. Pomiary prowadzone były z użyciem licznika Geigera-Mullera. Następnie pan doktor poszerzał wiedzę uczniów na temat promieniowania: α, β, γ, oraz wykorzystania promieniowania w medycynie (radiodiagnostyka, radioterapia, radiofarmaceutyki).

Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat wad i zalet energetyki atomowej. Energetyka jądrowa jest bardzo popularna wśród krajów europejskich ze względów ekonomicznych oraz środowiskowych. Niestety w Polsce ludzie sprzeciwiają się budowie takiego obiektu, co być może wynika z ich niewiedzy na ten temat. Kto wie, może dzięki edukacji społeczeństwa, Polska w przyszłości również doczeka się elektrowni jądrowej.

zdjęcie główne: klasa 3b z dr Tomaszem Denkiewiczem

tekst: Ewa Rytlewska, klasa 3a