Panie Halina Prokopiuk i Iwona Kolisz raportują z Anglii!

Panie Halina Prokopiuk i Iwona Kolisz raportują z Anglii!

Uczestniczyłam w projekcie unijnym „Mieszko w Europie” w mieście Eastbourne w Anglii. Głównym zadaniem podczas tego dwutygodniowego pobytu był udział w kursie języka angielskiego. Kurs ten był bardzo intensywny, wymagana była nieustanna aktywność uczestnika. Jako nauczyciel języka obcego z zaciekawieniem obserwowałam metody pracy nauczycieli na kursie językowym. Niektóre były bardzo interesujące i można je wprowadzić do pracy w liceum. Każdy uczestnik mieszkał u rodziny goszczącej, więc wieczorem podczas kolacji przygotowanej przez gospodarzy wykorzystywana była znajomość języka.

W drugim tygodniu miałam możliwość oglądania szkoły dla młodzieży od klasy 7 do 11. Uczniowie mają 5 lekcji, które trwają 60 minut, są 2 przerwy na lunch i wszyscy kończą lekcje o 15.15. Po południu odbywają się lekcje wyrównawcze, zajęcia sportowe lub rozwijające zainteresowania. Wszyscy uczniowie noszą mundurki, do których obowiązują czarne spodnie i buty. Wszystkie klasy wyposażone są w tablice interaktywne i nauczyciele korzystają z programów na te tablice. Podręczniki uczniowie zostawiają w szkole, w domu mają zeszyty, lub odrabiają pracę domową na kartkach, które następnie wklejane są do zeszytów ćwiczeń znajdujących się w szkole. Nauczyciele nie zadają dużo prac domowych. W tej szkole młodzież uczy się malować, rysować, gotować, szyć oraz wykonywać różne prace techniczne.

Miałam też okazję zwiedzić miasto Eastbourne, które leży nad cieśniną La Manche, zobaczyć kamienistą plażę oraz podziwiać przepiękne białe wybrzeża klifowe.

Halina Prokopiuk

Cieszę się niezmiernie z faktu, że będąc nauczycielem języka angielskiego mogłam uczestniczyć w kursie językowo – metodycznym w Bournemouth (południowa Anglia) w ramach programu Erasmus +. Były to dwa fantastyczne tygodnie obcowania z językiem angielskim – do południa na zajęciach czysto językowych, potem metodycznych, a po południu i wieczorem w domu z rodziną, u której miałam przyjemność gościć oraz w miejscach, w których udało mi się przebywać.

Zajęcia językowe, prowadzone bezstresowo i w przyjaznej atmosferze, dotyczyły gramatyki, morfologii, etymologii, semantyki języka angielskiego przekazywanych poprzez różnorodną ilość ćwiczeń i zadań.

Poznałam kilka ciekawych metod i technik prowadzenia zajęć, które mogę wykorzystywać na swoich lekcjach; związane są one z podstawowymi umiejętnościami, takimi jak słuchanie, czytanie i mówienie. Ważne są również sposoby przekazywania zasad gramatycznych tak, aby uczniowie nie tylko znali je i rozumieli, ale przede wszystkim umieli zastosować w konkretnych zadaniach. Ciekawym dla mnie sposobem zainteresowania uczniów lekcją i  uaktywnienia ich podczas lekcji może okazać się tablica interaktywna, szczególnie w grupach mniej zaawansowanych, a nawet początkujących.

Dużym wyzwaniem i nowym  doświadczeniem dla mnie okazało się przebywanie z rodziną angielską – była to prawdziwa lekcja angielskiego. Wspólnie poruszaliśmy różne tematy, rozmawialiśmy nie tylko  o sprawach politycznych, społecznych, ekonomicznych, systemach edukacyjnych w naszych krajach, ale również o codziennych sprawach, o rodzinach i zainteresowaniach.

 

Ważną częścią pobytu w Anglii było też zetknięcie się z miejscami historycznymi, kulturą, sztuką i literaturą angielską. Myślę, że o tych sprawach należy również rozmawiać z naszymi uczniami na lekcjach języka.

Iwona Kolisz

fotografie: Agnieszka Żychska