Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Od roku szkolnego 2022/23 wpłaty na Radę Rodziców możliwe są tylko bezpośrednio na konto bankowe.

Numer konta Rady Rodziców:

 41 1240 3914 1111 0010 2151 9467

W tytule przelewu należy podać  imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Dziękujemy!

Informujemy również o aktualnym składzie Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Integracyjnym  im. Mieszka I w Świnoujściu i o składzie Komisji Rewizyjnej:

Prezydium:

Przewodnicząca: Dorota Sobczyk-Hruszowiec kl.2c

Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Ciekańska-Kieraj kl.1e

Skarbnik: Katarzyna Krajda kl.3a

Członek:  Anita Łukawska kl.3a

Członek:  Rafał Szypulski kl.1d

Członek:  Jacek Rudziński kl.2a

Komisja rewizyjna:

1.Justyna Zalewska kl.2b

2. Marta Świątkowska kl.1d

3. Ewa Stolarek kl.1a

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 50 zł na rok szkolny.

Wpłat można dokonywać w ratach. Dziękujemy!