Startujemy z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

Startujemy z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I przystąpiło do realizacji projektu bibliotecznego rozpisanego w ramach priorytetowej akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów i wspieranie czytelnictwa dzieci oraz młodzieży, a także zakup nowości wydawniczych.

Szkoła otrzymała w sumie 15 tysięcy złotych na zakup książek do szkolnej biblioteki. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i po konsultacji z Biblioteką Pedagogiczną w Świnoujściu, Radą Rodziców, nauczycielami oraz Radą Samorządu Uczniowskiego, została przygotowana lista książek. Po rozeznaniu cenowym na rynku księgarskim wybrane pozycje zakupiono w księgarniach, które oferowały najniższe ceny. Dzięki przystąpieniu do w/w przedsięwzięcia biblioteka szkolna wzbogaci swoje zasoby 
o nowe tytuły, co powinno zachęcić uczniów do czytania.

W ramach działań promujących czytelnictwo organizowane będą: cykliczne wystawy, konkursy czytelnicze i literackie, akcje plakatowe, projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam”, a już 
w październiku promocja nowo zakupionych książek metodą „sleeveface” (ubierz się w książkę). Czeka więc nas mnóstwo atrakcji…

Joanna Szafrańska
Edyta Rozenfeld