Terminarz roku szkolnego

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 – 01 stycznia 2019 r.
  3. Ferie zimowe 28 stycznia 2019  – 10 lutego 2019 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia  2019 r.
  5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  26 kwietnia 2019 r.
  6. Egzamin maturalny

– część pisemna od 6 do 25 maja 2019 r.

– część ustna od 9 do 22 maja 2019 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

8. Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół 4 lipca 2019 r.

9. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2018/2019

Dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora poza ustawowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Miesiąc Wydarzenie Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
1. wrzesień Dzień Patron      21.09.2018 (piątek)

 

2. listopad       2.11.2018 (piątek)
3. kwiecień Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum      26.04.2019 (piątek)
4. maj Święto Flagi Narodowej       2.05.2019 (czwartek)
5.

6.

7.

maj Matura pisemna       6.05.19 (poniedziałek)

7.05.19 (wtorek)

8.05.19 (środa)

 

8. Dzień Sportu 19.06.2019 (środa)

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

12.09.2018 godz. 1700 –  klasy  III – informacja o egzaminach maturalnych

godz. 1700 – klasy II  –wychowawcy w klasach

godz. 1700 – klasy   I – aula

Po spotkaniu wychowawców z klasami III  odbędzie się spotkanie komitetu studniówkowego z dyrektorem szkoły  w  sali nr 107 –  godz. 18.00

Po spotkaniu wychowawców z klasami  odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w celu wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców w sali nr 017 – godz. 18.00

 

19.12.2018 godz. 1700 –  spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami

                                     – powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną

                                                                   

20.02.2019 godz. 1700     wywiadówka  po półroczu

13.03.2019  godz. 1700      spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami

– powiadomienie  o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów  klas III

                                            

15.05.2019    godz. 1700   spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami

– powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas I i II

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019

 

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

fizyka – koło zainteresowań dla kl. I i II oraz chętnych maturzystów

Sebastian Błaż

 wtorek, 7,8 lekcja

j. polski – koło teatralne

Iwona Dominiak

środa, 8 i 9 lekcja

j. polski – zajęcia dla maturzystów na p. rozszerzonym

Beata Czajkowska

poniedziałek, 8 lekcja

koło języka łacińskiego

Beata Czajkowska

 środa, 8 lekcja

j. polski – koło zainteresowań dla kl. I, II i III

Iwona Dominiak

poniedziałek, 8 lekcja

j. polski – zajęcia dla maturzystów p. rozszerzony

Katarzyna Dudeńko

poniedziałek, 2 lekcja

j. rosyjski – koło zainteresowań

Iwona Kolisz

wtorek, 8 lekcja

piątek, 1 lekcja

j. niemiecki – zajęcia dla maturzystów

Magdalena Monkosa

środa 15-16:30

chemia – zajęcia dla maturzystów

Żaneta Łukasiewicz

wtorek, 9 lekcja (IIIB)

chemia – koło zainteresowań

Żaneta Łukasiewicz

środa, 16:00

matematyka – zajęcia dla maturzystów

Anna Mumot

wtorek, IIIA, IIIA1 (p.podst.)

czwartek, IIIA (p.rozszerz.)

piątek IIIA1 (p.rozszerz.)

matematyka – koło zainteresowań

Anna Mumot

poniedziałek, 7 lekcja (IA)

fizyka – koło zainteresowań

Ewa Pater

czwartek, 1 lekcja

fizyka – zajęcia dla maturzystów

Ewa Pater

czwartek, 7 lekcja (IIIA1)

czwartek, 8 lekcja (IIIA)

biologia – zajęcia dla maturzystów

Violetta Piórska

środa, 8 lekcja (IIIB)

matematyka – zajęcia dla maturzystów

Ewa Puchała

środa, 9 lekcja (IIIB)

czwartek, 7 lekcja (IIID)

matematyka – lekcja dodatkowa dla kl. IIA

Ewa Puchała

środa, 8 lekcja

Klub IMPULS – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa

Lidia Sokołowska

środa, 1 lekcja

podstawy przedsiębiorczości – przygotowanie do konkursów

Lidia Sokołowska

poniedziałek, 1 lekcja

j. angielski – zajęcia przygotowujące do egzaminu ustnego

Beata Szumicka

 środa, 8 lekcja

j. angielski – zajęcia przygotowujące do egzaminu ustnego

Agnieszka Żychska

środa i czwartek na 6 godzinie lekcyjnej (IIIB, IIID)

historia – zajęcia dla maturzystów

Joanna Szpytko

piątek, 7 lekcja

geografia – zajęcia dla maturzystów

Tomasz Stróżek

środa, 8 lekcja

zajęcia rekreacyjno – sportowe dla chłopców i dziewcząt  Andrzej Mikołajczak wtorek, 16.30 – 18.30

środa, 16.30 – 18.30

j – polski – zajęcia dla maturzystów Anna Więzowska wtorek, 6 lekcja (IIIA) p.podst.

czwartek, 8 lekcja (IIIB) p.podst.

piątek, 6 lekcja (IIIB) p.rozszerz.

Koło wolontariackie „Zwierzaki z wyspy” Patrycja Cackowska poniedziałek, 8 lekcja