Uwaga. Rekrutacja do klas 1 LO

Uwaga. Rekrutacja do klas 1 LO

6 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Liceum.

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 stycznia 2018 r. do dnia 10 lipca (wtorek) do godziny 15.00 rodzice/opiekunowie kandydata do klasy pierwszej LO muszą potwierdzić wolę przyjęcia do Liceum. Należy również dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wraz w wnioskiem o przyjęcie do Szkoły) oraz pozostałą dokumentację ucznia  przyjętego (druki do pobrania ze strony szkoły www.lo-mieszko.pl/rekrutacja).

11 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum.

Zapraszamy.

Komisja Rekrutacyjna sala 108 (pierwsze piętro)