Nasi reprezentanci na olimpiadzie “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 
w Szczecinie

Nasi reprezentanci na olimpiadzie “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 
w Szczecinie

16 marca 2018 roku uczennice Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I: Julia Architek i Marta Warlińska z klasy 1a wzięły udział w II etapie ( wojewódzkim) Olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Rozgrywki odbyły się w szczecińskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Test wielokrotnego wyboru obejmował 25 pytań. Czas na odpowiedź to 30 minut. Po części pisemnej i po poczęstunku nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Nasze dziewczyny dostały się do pierwszej dziesiątki spośród 23 zespołów z zachodniopomorskich szkół średnich. Gratulujemy i mamy nadzieję jako szkoła, że za rok nasza reprezentacja będzie walczyć o lepszy wynik, bo zdobyta wiedza z pewnością przyda się w dorosłym życiu. Bo jak mówił Lucjusz Anneusz Seneka: “Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Lidia Sokołowska