Terminarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  1 września 2020 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r.  – 1 stycznia 2021 r.
  3. Studniówka: termin podamy później
  4. Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
  6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: 30 kwietnia 2021 r.
  7. Egzamin maturalny4-20 maja 2021 roku 
  8. Dzień Sportu: termin podamy później
  9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.