Terminarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  2 września 2019 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r.  – 1 stycznia 2019 r.
  3. Studniówka: 31 stycznia 2020 r.
  4. Ferie zimowe: 10-23 lutego 2020 r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
  6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: 24 kwietnia 2020 r.
  7. Egzamin maturalny: od 4 maja 2020 r.
  8. Dzień Sportu: 25 czerwca 2020 r.
  9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2019/2020

Dni wolne ustalone przez dyrektora poza ustawowymi dniami wolnymi:

Lp. Miesiąc Wydarzenie Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
1. wrzesień Dzień Patrona      20.09.2019 (piątek)

 

2. styczeń Dni wolne 2.01.2020 (czwartek)
3.01.2020 (piątek)
3. kwiecień Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum 24.04.2020 (piątek)
4. maj Matura pisemna 4.05.2020 (poniedziałek)

5.05.2020 (wtorek)

6.05.2020 (środa)

(CKE)

5. czerwiec Dzień Sportu 25.06.2020 (środa)

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(Wszystkie spotkania odbywają się w środy.)

 11.09.2019          godz. 1700 –  klasy III – informacja o egzaminach maturalnych

godz. 1700 – klasy II – wychowawcy w klasach

godz. 1645  – klasy I – aula – po szkole podstawowej

godz. 1700  – klasy I – aula – po gimnazjum

Po spotkaniu wychowawców z klasami III  odbędzie się spotkanie komitetu studniówkowego z dyrektorem szkoły  w  sali nr 107 –  godz. 18.00

Po spotkaniu wychowawców z klasami  odbędzie się spotkanie Rady Rodziców
w celu wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców w sali nr 017 – godz. 18.00.

 18.12.2019, godz. 1700 _ spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami

– powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną                                                                             

05.02.2020, godz. 1700 – wywiadówka  po półroczu

25.03.2020godz. 1700 – spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami
– powiadomienie  o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas III                                              

20.05.2020, godz. 1700 – spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami

– powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas I i II

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I DODATKOWE 2019/2020 

poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
język polski dla maturzystów z III C – 8:55 – 9:40

język niemiecki dla maturzystów – 14:30 – 15:30

język polski dla maturzystów poziom rozszerzony – 15:30 – 16:15

koło plastyczne – 15:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

język rosyjski – 8:00 – 8:45

koło polonistyczne – 14:35 – 15:20

koło fizyczne – 14:30 – 15:15

język angielski – próbne matury ustne dla III A, III B, III D – terminy ustalane na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka dla maturzystów z III C – 8:00 – 8:45

koło biologiczne – 14:25 – 15:10

język polski dla maturzystów – 14:35 – 15:20

koło fizyczne 14:30 – 15:15

fizyka – koło eksperymentalne dla I G – 13:40 – 14:25

Szkolny Klub Przedsiębiorczości – 13:40 – 15:15

koło teatralne – 15:30 – 15:45

 

 

 

matematyka dla maturzystów z III A – 8:00 – 8:45

koło matematyczne – 13:40 – 14:25

koło teatralne – 14:30 – 16:30

fizyka – koło eksperymentalne dla I G  – 14:25 – 15:20

język angielski – próbne matury ustne dla III A, III B, III D – terminy ustalane na bieżąco

 

 

 

 

 

 

matematyka – konsultacje dla uczniów klas pierwszych – od 14:30

koło języka rosyjskiego – 14:35 – 15:20