Matura

 

Drodzy Maturzyści! Pod poniższymi linkami możecie znaleźć najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym w roku 2021.

Kolejne wiadomości będziemy dodawać sukcesywnie.

 

Edit:
26 kwietnia 2021

Zasady sanitarne w czasie egzaminów

 

Edit:
8 stycznia 2021

Poniżej zamieszczamy link do dokumentu, w którym znajdziecie informacje na temat działań, które w najbliższym czasie musicie podjąć, jeśli chcecie wprowadzić jakieś zmiany w deklaracji maturalnej oraz wyjaśnienia dotyczące egzaminów na poziomie rozszerzonym i egzaminów ustnych. W dokumencie jest również informacja dla osób, które zdawały maturę w poprzednich latach i chcą poprawiać wyniki. Prosimy o zapoznanie się.

Najnowsze informacje dla maturzystów

 

Edit:
16 grudnia 2020

Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego, egzaminy ustne tylko dla osób, które ich potrzebują w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe, ograniczenie wymagań egzaminacyjnych: to, o czym do tej pory się tylko mówiło – stało się faktem. W dniu dzisiejszym zostało podpisane rozporządzenie i podany oficjalny komunikat. Teraz jeszcze dużo pracy – oczywiście przed Maturzystami, ale i przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r. a do 31 grudnia br. opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych. Do 31 grudnia br. zaktualizowane zostaną informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

 

Komunikat o harmonogramie egzaminów maturalnych w roku 2021

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie z informatyki