Pedagog

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2019/2020

Małgorzata Drążyk – pedagog, logopeda

poniedziałek  8.00-13.00
wtorek  8.00 – 12.00 (8.40 – 9.50 z. rew.)
środa  8.00 – 14.30 (10.40 – 11.40 z. rew.)
czwartek  8.00 – 14.30 (8.5 – 9.50 z. rew., 12.40 -13.30)
piątek  8.00 – 12.00

 

 Joanna Woźniak – pedagog

poniedziałek  9.30 – 14.30
wtorek  8.00 – 14.30 (7.55 – 8.55 z. rew.)
środa  9.00 – 13.00. (10.40 – 11.40 z. rew.)
czwartek  8.30 – 12.00
piątek  8.30 – 13.30

 

Pomoc psychologiczna lub psychiatryczna w Świnoujściu

 

 1. Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Jana z Kolna 12, Świnoujście
 • rejestracja telefoniczna lub osobiście
 • nie wymagane skierowanie
 • dla osób dorosłych porady udzielane bezpłatnie

– opieka psychiatryczna: tel. 91 326 73 16 (lek. med. Bogusław Brzuchalski)

 • opieka uzależnień: tel. 91 326 73 14

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dąbrowskiego 4, Świnoujście

(pn.-pt. godziny pracy – 7.30-18.00)  tel.  91 32 25 487, 91 32 25 488

pomoc:

– pedagoga

– psychologa

– prawnika

 • Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: tel. 91 32 25 481
 • Poradnictwo Specjalistyczne – 91 32 25 496

– problemy dzieci i nastolatków dotyczące spraw szkolnych,

– problemy doświadczane przez dzieci i nastolatków,

– problemy w funkcjonowaniu rodziny

– problemy opiekuńczo wychowawcze,

– problemy osobiste; relacje w rodzinie

– poradnictwo prawne ( prawo rodzinne i opiekuńcze)

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54, Świnoujście: tel. 91 321 49 11

 

 1. Numery telefonów zaufania
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 – 111
 • Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 801 12 00 02
 • Bezpłatna infolinia: 800060800 – dopalacze
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800060800