Szkoła dziś

MIESZKO: KSZTAŁCI I WYCHOWUJE

 

Uroczyste zakończenie nauki w szkole - p. Joanna Szpytko ze swoją klasą 3a - integracyjną

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

W naszym liceum kładzie się ogromny nacisk na naukę – to prawda. Naszym celem jest przecież dobre przygotowanie uczniów do matury i do dalszych studiów, dlatego intensywnie mobilizujemy uczniów do pracy. To się nam udaje, gdyż uczniowie Mieszka zdają maturę w 100 lub niemal 100% i systematycznie osiągają bardzo dobre wyniki – powyżej średnich okręgowych i krajowych, czego dowodem jest utrzymywanie odznaki Brązowej Tarczy nadawanej przez miesięcznik „Perspektywy” na podstawie wyników egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych.

 

Uczniowie szczególnie zainteresowani jakąś dziedziną wiedzy zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie szkoły – startują więc w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, często odnosząc sukcesy. W roku szkolnym 2016/2017 Martyna Beczkowska z klasy 1b zajęła 3 miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, a Marek Baraniecki z klasy 3a zdobył tytuł Laureata 41 Olimpiady Języka Angielskiego. W Olimpiadzie Języka Łacińskiego i w Historycznej uczennica Kimberly Sas (3c) zajęła III miejsce w etapie okręgowym, zaś Maja Kozłowska (2a) została finalistką Olimpiady Teologii Katolickiej. Wiktoria Kos i Martyna Rojczyk (3a) to laureatki XII Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyczne Ścieżki”; nagrodą jest indeks na wydział fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego lub Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Uczniom wybitnie uzdolnionym dajemy możliwość indywidualnego toku nauczania wybranych przedmiotów.

Co roku organizujemy Święto Nauki i cały szereg wewnętrznych konkursów szkolnych – np. Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, Konkurs na Najciekawsze Doświadczenie z Fizyki, czy też Konkurs Fizyczno-Fotograficzny ”Zjawiska Fizyczne Wokół Nas”.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

Formacja intelektualna to jednak nie wszystko. Głęboko wierzymy w kształtowanie zintegrowanej osobowości i mobilizujemy uczniów nie tylko do konkursów i olimpiad przedmiotowych, ale jesteśmy też dumni z wielkiej ilości działań artystycznych, charytatywnych i ekologicznych; z różnorakich programów współpracy międzynarodowej oraz z pielęgnowania tradycji historycznych naszego kraju i naszej szkoły. Zapraszamy do współpracy naszych absolwentów i umożliwiamy uczniom skorzystanie z ich mądrości i doświadczenia, organizujemy wycieczki klasowe i szkolne, jeździmy do teatru, chodzimy na wartościowe filmy do kina.

 

Oto przykłady działań, które na stałe wpisały się w działalność edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły:

  1. AKCJE ARTYSTYCZNE i CHARYTATYWNE

- „Czytanie dzieciom” – to tradycja pielęgnowana od 2009 roku. Daje naszym młodym gościom tyle radości, że na pewno z niej nie zrezygnujemy. W ramach akcji odwiedzają naszą szkołę dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych, a nasi uczniowie czytają im i odgrywają w krótkich scenkach teatralnych wartościowe pedagogicznie bajki.

- Benefis Mikołajkowy – to wspaniały dzień, bardzo chwytający za serce. Wybrana klasa,  przygotowuje występy, na które biletem wstępu są słodycze, artykuły papiernicze bądź środki czystości. Zebrane dary są następnie przekazywane dla dzieci z Domu Dziecka lub z innych potrzebujących ośrodków.

 

- Przedstawienia teatralne na rzecz WOŚP i na rzecz Hospicjum – to kolejne przykłady działań i znanych ogólnopolskich akcji, w które nasza młodzież angażuje się niezwykle chętnie, wkładając w przygotowania wiele czasu, energii i artystycznych talentów.

 

Uczniowie chętnie włączają się również w inne akcje, takie jak Dzień Wolontariusza, udział w zbiórkach żywności Caritasu, Szlachetna Paczka, Góra Grosza czy zbiórka nakrętek na cele charytatywne. Czasami sami z siebie inicjują zbiórkę pieniędzy na określony cel dobroczynny. Jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni!

 

- Dzień Teatru oraz „Mieszko ma talent” są kolejnymi okazjami do artystycznych popisów naszych uczniów: aktorskich, plastycznych, wokalnych, fotograficznych.
/Na zdjęciach poniżej członkowie Koła Fotograficznego Foto-Mieszko w czasie zajęć/

 

 

  1. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I PRO-OBYWATELSKIE

Co roku nasi uczniowie biorą udział w tradycyjnych uroczystościach szkolnych, ale także miejskich, np. tych organizowanych z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września i napaści ZSSR na Polskę 17 września.

Obchodzimy bardzo uroczyście Święto Niepodległości 11 Listopada. W grudniu pamiętamy o ofiarach stanu wojennego. Nauczyciele wraz z uczniami składają kwiaty pod pomnikiem i na cmentarzu z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, z okazji Dnia Pamięci o nalocie na Świnoujście w 1945r., z okazji rocznicy zbrodni w Katyniu i tragedii smoleńskiej. Przed długim weekendem majowym organizujemy apel ku czci Konstytucji 3 Maja.

W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie obserwują rozprawy sądowe i przysłuchują się posiedzeniom Rady Miasta. Włączamy się także w ogólnopolski „Dzień Przedsiębiorczości”, w czasie którego uczniowie nie mają lekcji, ale odbywają dzień praktyk w wybranym zakładzie pracy.

Niezwykłym przeżyciem - i dla uczniów, i dla naszych gości - są coroczne „Spotkania z Sybirakami.” Od ponad 20 lat nasza szkoła współpracuje z Kołem Sybiraków w Świnoujściu.

 

Co roku, w kwietniu, będącym Miesiącem Pamięci Narodowej, odbywają się spotkania młodzieży naszej szkoły z Sybirakami. Przygotowujemy część artystyczną bazującą na wspomnieniach i twórczości artystycznej Sybiraków. Aby ocalić od zapomnienia przeżycia naszych Gości, młodzież przeprowadziła wywiady z osobami które przeżyły Sybir. Zostały one spisane i są przechowywane w naszej szkole.

Oprócz wyżej wymienionych działań, cyklicznie, w dniu 17 września, w rocznicę napaści ZSRR na Polskę jesteśmy organizatorami uroczystości miejskich pod Pomnikiem Sybiraków w Świnoujściu.

W ramach integracji młodzieży z Sybirakami odbywają się wspólne wyjazdy związane z miejscami pamięci - między innymi do Szymbarka, gdzie znajduje się zrekonstruowana osada sybiracka z czasów Zsyłki.

W dowód uznania, za działalność i współpracę Związek Sybiraków przyznał Odznakę Honorowego Sybiraka pani Dyrektor Grażynie Szczodry oraz  nauczycielkom naszej szkoły: Iwonie Dominiak, Ewie Kowalskiej, Helenie Stryjek i Joannie Szpytko.

  1. TRADYCJE SZKOLNE

- Podniośle, ale i z dawką humoru, obchodzimy Dzień Patrona: Mieszka I. Co roku we wrześniu przez miasto przechodzi barwny korowód prowadzony przez liczną „Świtę Mieszka”, a w trakcie nadzwyczajnego apelu uczniowie klas pierwszych składają ślubowania. Najlepszemu i najbardziej zaangażowanemu w życie szkoły uczniowi wręczana jest  „Złota Tarcza” i przyznawany szlachetny tytuł Primus Inter Pares. Również w tym właśnie dniu ogłaszamy laureata stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

- Piękną tradycją „Mieszka” są nasze studniówki: odbywają się na sali gimnastycznej, wspaniale tematycznie przystrojonej. Wybór tematu wystroju sali i ceremoniał zapraszania na ten bal nauczycieli co roku budzi wiele emocji. Zabawa zawsze trwa do białego rana i w zgodnej opinii uczniów i nauczycieli gwarantuje piękne wspomnienia na całe życie.

 

- Stosunkowo nową tradycją, ale taką, która od 2003 roku na trwałe już wpisała się w życie szkoły są tzw. „Mieszki”, czyli pożegnanie klas trzecich przez uczniów młodszych klas. Wybrana klasa druga organizuje głosowanie i spośród trzecioklasistów wybierani są zwycięzcy w różnych, mniej lub bardziej poważnych, kategoriach, np.: „Mózg roku”, „Para roku”, „Sportowiec Roku” czy „Śmieszek”. Zawsze dowcipny, ale momentami sentymentalny program artystyczny dopełnia całości.

Impreza ta ma miejsce ok. tydzień przed oficjalnym zakończeniem szkoły, podczas którego nasi abiturienci ubrani w tradycyjne akademickie stroje odbierają świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

- W szkolnej Izbie Tradycji, która powstała w roku 2016 przy okazji obchodów 70 rocznicy utworzenia Liceum, przechowujemy różne księgi pamiątkowe i kroniki, w których odwiedzający mogą odszukać siebie, swoich nauczycieli, kolegów i koleżanki nawet sprzed bardzo wielu lat.

  1. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

- ”Mieszko” od 2003 roku bierze udział w projekcie Cztery Zakątki Południowego Bałtyku, w którym oprócz nas uczestniczą szkoły z Bornholmu, Rugii i Ystad. W ciągu roku szkolnego odbywają się minimum dwa spotkania w ramach tego programu – za każdym razem w innym kraju. Językiem obowiązującym jest język angielski. Nabór do projektu ma charakter konkursowy.

- Od 2009 wspólnie z uczniami z Niemiec i różnych miast polskich bierzemy udział w Konferencji StetiMUN, będącej symulacją obrad ONZ (Model United Nations).

Konferencja odbywa się w języku angielskim, a dyskusji poddawane się najważniejsze problemy współczesnego świata. Uczniowie piszą rezolucje i poddają je głosowaniu na Zgromadzeniu Ogólnym.

- Współpracujemy z gimnazjum w Ahlbecku – spotkania z młodzieżą niemiecką odbywają się raz w miesiącu.

-  Uczniowie „Mieszka” co roku biorą udział w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej w Anklam.

  1. EKOLOGIA

Również pod względem troski o środowisko nie ustępujemy nikomu pola: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi to międzynarodowe wydarzenia, w które się aktywnie włączamy.

  1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I PRO-ZDROWOTNE

Reagujemy stosownie do potrzeb, które przecież tak szybko zmieniają się we współczesnym świecie. Oto kilka przykładów działań, które miały miejsce w roku szkolnym 2016/2017:

- W ramach współpracy z Pracownią Motywacja i Działanie zrealizowano zajęcia pt. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży” i lekcje dotyczące wolontariatu. Klasy III miały lekcje: „Prowadzę bez alkoholu” i „Ciąża bez alkoholu”. Zorganizowano zajęcia dla uczniów „Partnerstwo dla transplantacji” i „Podaj rękę osobie niewidomej”.

- Odbył się też Dzień Bezpiecznego Internetu oraz akcja „Stop phubbing” – w formie plakatowej zachęcająca do oderwania się od telefonu i skupienia na prawdziwej rozmowie.

- Klasy I miały kilka spotkań: w ramach projektu „Ratujemy i uczymy ratować”,
z ratownikiem medycznym i studentem medycyny - naszym absolwentem, z prawnikiem dotyczące praw dziecka i ze strażakami dotyczące zakazu palenia traw.

I wreszcie - jak wszystkie szkoły obchodzimy oczywiście Dzień Nauczyciela i Dzień Sportu!

 

Od lewej: panie prof. Anna Więzowska, Krystyna Kułaga i Małgorzata Hajdul podczas uroczystości Dnia Nauczyciela w roku 2012.

 

 

 

7. SUKCESY SPORTOWE

Czyż trzeba czegoś więcej? To zdjęcie powie więcej niż słowa. Oto zdobyte przez naszych uczniów puchary prezentowane w auli szkolnej. A przecież to nawet nie są wszystkie!

 

Opracowały: Grażyna Szczodry/ Agnieszka Żychska

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram