Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Wpłaty na Radę Rodziców możliwe są tylko bezpośrednio na konto bankowe.

Numer konta Rady Rodziców:

 41 1240 3914 1111 0010 2151 9467

W tytule przelewu należy podać  imię i nazwisko dziecka oraz klasę. 20% składek wraca do każdej klasy!

Wysokość składki wynosi 50 zł na jedno dziecko i 30 zł na drugie dziecko. Wpłat można dokonywać w ratach.

Dziękujemy za wpłaty!

Informujemy również o aktualnym składzie Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Integracyjnym  im. Mieszka I w Świnoujściu i o składzie Komisji Rewizyjnej:

Prezydium Rady Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I:

Przewodnicząca: Dorota Sobczyk – Hruszowiec kl. 3b

Zastępca przewodniczącej: Anita Łukawska kl. 4a

Skarbnik: Katarzyna Krajda kl. 4a

Członek: Jacek Rudziński kl. 2d

Członek: Magdalena Dębicka kl. 1d


Komisja Rewizyjna:

Justyna Zaleska kl.3b
Ewa Stolarek kl. 2a
Marta Świątkowska kl. 2d

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram