Rada Rodziców

Nr konta 41 1240 3914 1111 0010 2151 9467

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 50 zł na rok szkolny.

Wpłat można dokonywać w ratach.