Dla emerytów


Szanowni Państwo!

Od 18 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Został on opracowany przez prawnika i obowiązuje we wszystkich szkołach w Świnoujściu. Opracowano również nowe wnioski:

Załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi finansowe itp.)

Załącznik nr 3 -  wniosek o pożyczki mieszkaniowe

Regulamin dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Uwaga!

Proszę dokładnie zapoznać się z wytycznymi załącznika nr 2 ponieważ dotyczą one przedstawienia szczegółowo dochodów brutto wszystkich członków rodziny. Emeryci i renciści proszeni są o dostarczenie raz w roku  decyzji o wysokości emerytury lub renty.

Ustalono następujące terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu:

- do 20.05 w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego pracowników, emerytów i rencistów (raz w roku)

- od początku stycznia do końca lutego danego roku - pożyczki mieszkaniowe

- do 25 listopada – w przypadku zapomóg finansowych uzasadnionych trudną sytuacją materialną (raz w roku)

- na miarę wystąpienia potrzeby – w przypadku zapomóg losowych

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram