Mieszko w Europie

Mieszko w Europie

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu w latach 2014-2016 jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego trzynaścioro nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanym przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu to „Mieszko w Europie”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej dla podnoszenia kompetencji zawodowych.

       Celami szczegółowymi są:

– zrozumienie potrzeb edukacji XXI wieku i zmian jakie zachodzą w postrzeganiu roli ucznia i nauczyciela w procesie nauczania

– zdobycie nowych umiejętności metodycznych w systemie CLIL pozwalających nam zorientować się jakie metody i formy pracy w szkole mogą okazać się  dla naszych uczniów najbardziej interesujące, jakie strategie i narzędzia zwiększą motywację do nauki itp.

– umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi z nauczycielami oraz poznanie systemów edukacji obowiązujących w innych krajach europejskich

– doskonalenie znajomości języka angielskiego

Podstawą realizacji projektu są 2-tygodniowe wyjazdy nauczycieli do Wielkiej Brytanii w roku szkolnym 2015-16 na szkolenia językowe, szkolenia metodyczne w systemie CLIL oraz metodyczno-językowe, a następnie działania nauczycieli, umożliwiające wdrażanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i umiejętności w codziennym życiu liceum.

Wszelkie działania związane z projektem „Mieszko w Europie” będą na bieżąco relacjonowane na naszej szkolnej stronie internetowej.

Zachęcam do uważnego śledzenia pojawiających się materiałów.

 

Koordynator projektu, Lidia Sokołowska