Od poniedziałku pracujemy w systemie hybrydowym

Od poniedziałku pracujemy w systemie hybrydowym

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.10.2020 r. Liceum od dnia 19.10 (poniedziałek) rozpoczyna pracę w systemie hybrydowym.

Na tryb nauczania zdalnego – na okres dwóch tygodni – przechodzą klasy pierwsze: 1A, 1B, 1C i 1D oraz klasy drugie po szkole podstawowej: 2A, 2B, 2C i 2D.

Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem na platformie MS Teams. Instrukcja logowania do platformy jest dostępna na stronie Szkoły

Instrukcja logowania się do platformy MS Teams

Klasy drugie po gimnazjum: 2E, 2F i 2G oraz klasy trzecie kontynuują nauczanie stacjonarne.

Zmiana trybu nauczania (wymiana klas – uczniowie z nauczaniem zdalnym przechodzą na nauczanie stacjonarne i odwrotnie) w Liceum nastąpi po dwóch tygodniach (2.11).

Polub nas: