Martyna Beczkowska zdobyła 3 miejsce!

Martyna Beczkowska zdobyła 3 miejsce!

Martyna Beczkowska uczennica klasy 1b uzyskała tytuł laureatki 3. miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.  Celem konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

Martyna, aby uzyskać tytuł laureatki musiała pokonać trzy etapy. Zadaniem uczestniczek
i uczestników I etapu było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe dotyczące poprawności językowej, w II etapie należało przeredagować tekst tak, żeby wypowiedź spełniała kryterium poprawności językowej. III etap – finał ogólnopolski polegał na napisaniu opowiadania do historyjki obrazkowej. Praca Martyny pt. „Podróż w miłość” została nagrodzona 3. miejscem.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 maja w gmachu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wcześniej uczniowie Mieszka również odnosili sukcesy w tym ogólnopolskim konkursie. W 2014 roku Ilona Dmochowska uzyskała tytuł laureatki 1. miejsca.