Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rejestrację kandydatów do naszego Liceum. 

Nasz system elektroniczny nie dokonuje już rejestracji kandydatów.

Prosimy jednocześnie o uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z regulaminem rekrutacji – patrz dokumenty do pobrania.

 

Oto, co nas czeka w najbliższych dniach:

  • 4 lipca 2017 (wtorek) o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.
  • Do 11 lipca 2017 (wtorek), do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, a także potwierdzenie podpisem na liście danej klasy.
  • Dnia 13 lipca 2017 (czwartek) o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do liceum i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (uszeregowane w kolejności alfabetycznej).

 

Wniosek o przyjęcie Pobierz
Załącznik do wniosku Pobierz
Regulamin rekrutacji Pobierz
Deklaracja religia Pobierz
Zgoda na wykorzystanie wizerunku Pobierz