Rekrutacja

Szanowni Ósmoklasiści! Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami o zasadach naboru na rok szkolny 2020/2021!

 

REGULAMIN REKRUTACJI: POBIERZ

 

KALENDARZ REKRUTACJI:

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00


  LINK DO REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ: Mieszko rejestracja

   

 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: do 11 sierpnia 2020 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego: od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00.