Rekrutacja


Szanowni Ósmoklasiści! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zasadach naboru do „Mieszka” na rok szkolny 2021/2022

 

Linki do pobrania regulaminu:

Regulamin-rekrutacji: 2021-22 (DOC)

Regulamin rekrutacji: 2021-22 (PDF)

 

Uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna jest już uruchomiona: rejestracja.lo-mieszko.pl

 

ZMIANY W REKRUTACJI DO LICEUM

 

W roku 2021/2022 otwarta zostanie jedna klasa integracyjna: klasa 1D z rozszerzoną geografią i językiem angielskim.

 

Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni kwalifikowani są do tej klasy na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przez Komisję Rekrutacyjną (po wcześniejszym zgłoszeniu i przedłożeniu orzeczenia na etap szkoły średniej). Pozostali uczniowie przyjmowani są w trybie zwykłej rekrutacji.

W klasie integracyjnej, która jest mniej liczna uczniowie mają możliwość zaistnienia
na forum, rozwijania własnych umiejętności, indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

Uczniom z orzeczeniem towarzyszy na zajęciach nauczyciel wspomagający.

Program obowiązujący w klasach integracyjnych jest taki sam jak w klasach równoległych.

W przypadku osób z orzeczeniem dostosowuje się niektóre formy nauczania i częściowo sposób sprawdzania wiedzy.

 

Wszystkich uczniów obowiązuje ten sam program nauczania i ta sama podstawa programowa.

 

  Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce
1A matematyczno-fizyczna matematyka, fizyka, informatyka język angielski,

język niemiecki

 

1B biologiczno- chemiczna

 

biologia, chemia język angielski,

język niemiecki

 

1C humanistyczna

 

 

 

język polski, historia, wos

 

język angielski,

język niemiecki

1D geograficzna (integracyjna)

 

klasa pod patronatem

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

geografia, 

język angielski 

język angielski,

język niemiecki

 

 

UWAGA – zmiany w Regulaminie rekrutacji oznaczone zostały kolorem niebieskim