Wieści z Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Wieści z Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

XLVI Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich, który odbył się 16.10 – 18.10.2020 w Warszawie z okazji 100-lecia Towarzystwa, przeszedł już do historii. Na Zjeździe zaprezentowane zostały wykłady pokazujące osiągnięcia fizyki w Polsce w minionym wieku. Zobaczyliśmy również z jak wielką fascynacją i entuzjazmem można nauczać fizykę i ją pokazywać. Zaczynamy drugie stulecie działalności Polskiego Towarzystwa Fizycznego z nadzieją na wiele wspaniałych osiągnięć w nauce i dydaktyce. 

Wszystkie wykłady i wystąpienia można obejrzeć na stronach: 

https://100lat.ptf.net.pl/?page=on-line-pl – link do strony z wykładami i pokazami fizyków na Zjeździe

https://100lat.ptf.net.pl/?page=bazar  – link do strony Bazaru Dydaktycznego z doświadczeniami uczniów

Sesja dydaktyczna była bardzo atrakcyjna dzięki filmom nagranym przez uczniów z całej Polski. Obejrzeć na niej można było aż sześć filmów nagranych przez uczniów i absolwentów naszego liceum:

Natalię Iwaniuk, Zuzannę Sawicz, Aleksandrę Drążyk, Apolonię Wielgolińską, Martynę Karcz z klasy 2f oraz absolwentów: Martynę Rojczyk i Jakuba Dunajko.

Wykłady do obejrzenia:  

Co nowego w astronomii fal grawitacyjnych? prof. Tomasz Bulik (Uniwersytet Warszawski)

Spektroskopia, optyczne zegary atomowe i ciemna materia prof. Roman Ciuryło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Oscylacje neutrin prof. Jan Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Cząstka Higgsa – koniec pewnej historii i co dalej? prof. Stefan Pokorski (Uniwersytet Warszawski)

Egzotyczne nuklidy i promieniotwórczość dwuprotonowa prof. Marek Pfützner (Uniwersytet Warszawski)

Nanotechnologie, fotonika i alternatywne źródła energii prof. Maria Kamińska (Uniwersytet Warszawski)

Od półprzewodników półmagnetycznych do spintroniki i materii topologicznej prof. Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Tohoku, Sendai, Japonia)

Informacja kwantowa prof. Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański)

Fizyka dla polityków prof. Janusz Hołyst (Politechnika Warszawska)

Terapeutyki nowej generacji: czy chemicznie modyfikowane mRNA są największą nadzieją terapii genowej? dr hab. Joanna Kowalska (Uniwersytet Warszawski)

Radioterapia protonowa – od fizyki do medycyny prof. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)

Pozytonium w fizyce, biologii i medycynie prof. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński)

Solaris – promieniowanie X dla fizyki, chemii, biologii i medycyny? prof. Marek Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Opracowała: Ewa Pater, członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego