Żegnamy Profesora Henryka Matczaka

Żegnamy Profesora Henryka Matczaka

W niedzielę, 3 czerwca 2018 r. w wieku 89 lat odszedł od nas Pan Henryk Matczak, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w latach 1953 – 1962 oraz nauczyciel matematyki w latach 1951-1962.

Żegnamy wspaniałego pedagoga oraz pioniera oświaty na Ziemiach Odzyskanych. Ze Świnoujściem był związany od 1951 r. W latach 1962 – 1973 był kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu, a następnie dyrektorem Technikum i Zasadniczej Szkoły Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Od września 1982 r. do kwietnia 1985 r. pełnił obowiązki Inspektora Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. Stąd też przeszedł na emeryturę.

Żegnamy Go także jako wielkiego społecznika. Poza pracą zawodową brał czynny udział w życiu społecznym, będąc radnym Miejskiej Rady Narodowej w Świnoujściu. Był zaangażowany  w działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc w nim przez lata odpowiedzialne funkcje: sekretarza, wiceprezesa i prezesa.  Żegnamy Człowieka, który żył sprawami naszego Miasta, sprawami oświaty –  jako nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń mieszkańców Świnoujścia, a także jako Inspektor Oświaty i Wychowania.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 7 czerwca o godzinie 12.00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Świnoujściu.

Źródło: UM Świnoujście