Aleksandra Puchała laureatką Złotej Tarczy!

Aleksandra Puchała laureatką Złotej Tarczy!

Dzień Patrona to zawsze dzień bogaty w Bardzo Ważne Wydarzenia! W trakcie uroczystości nie tylko przyjmujemy oficjalnie uczniów klas pierwszych w nasze szeregi, ale przedstawiamy społeczności szkolnej laureata naszego najważniejszego wyróżnienia – Złotej Tarczy – za poprzedni rok szkolny. Wyróżnienie jest przyznawane jednak za całokształt osiągnięć w ciągu dwóch lat. W trzyletnim liceum przyznawane jest decyzją Rady Pedagogicznej uczennicy lub uczniowi klasy drugiej, a wraz z nim zaszczytny tytuł „Primus Inter Pares”.

Z wielką radością ogłaszamy, że laureatką Złotej Tarczy za rok szkolny 2019/2020 została uczennica klasy 3A Aleksandra Puchała. Piękne trofeum wręczył Aleksandrze dyrektor szkoły Pan Piotr Adamczyk, a pogratulowała wychowawczyni Pani Anna Mumot.

Laureat Złotej Tarczy to nie tylko ktoś, kto się po prostu bardzo dobrze uczy i osiąga sukcesy w konkursach, to osoba zaangażowana w życie szkoły, która może być wzorem do naśladowania pod wieloma względami.

Aleksandra chętnie włącza się w akcje charytatywne przeprowadzane na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy. W klasie pierwszej i drugiej uczęszczała na zajęcia koła matematycznego, interesuje się astronomią, w czasie wakacji uczestniczy w obozach naukowych. Jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej, cenioną i lubianą w klasie, chętnie służy pomocą w nauce; zorganizowała wraz z kolegami z klasy koło gry na ukulele. W klasie I osiągnęła średnią 5,20 i wynik ten jeszcze trochę poprawiła w klasie II osiągając średnią 5,22. Na jej koncie jest udział w etapie szkolnym Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia pomiarów promieniowania kosmicznego w naszym mieście. Spotkanie odbyło się w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy CREDO i Ogólnopolski Konkurs „Łowcy cząstek” oraz udział w projekcie „Rola i znaczenie Narodowego Banku Polskiego dla funkcjonowania gospodarki”, w którym wraz z kolegami z klasy przygotowała gry ekonomiczne to kolejne działania tej aktywnej uczennicy. Koniecznie musimy wspomnieć, że w Rejonowej Olimpiadzie Matematycznej w Anklam w roku szkolnym 2018/2019 Aleksandra zajęła III miejsce, a w roku 2019/2020 – II miejsce, a także zdobyła wyróżnienie w Kangurze Matematycznym w roku szkolnym 2019/2020.

Aleksandrze składamy bardzo serdeczne gratulacje i życzymy spełnienia marzeń – zarówno tych naukowych jak i osobistych!