Bankowe potyczki

Bankowe potyczki

Projekt edukacyjny dofinansowany przez Narodowy Bank Polski powoli dobiega końca. W pierwszym etapie uczniowie klas pierwszych przygotowali wystawę poświęconą Sławomirowi Skrzypkowi, zmarłemu tragicznie w 2010 roku prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Drugi etap polegał na stworzeniu edukacyjnej gry ekonomicznej. Wszystkie klasy pierwsze bardzo aktywnie pracowały nad swoimi koncepcjami i w efekcie powstały cztery bardzo ciekawe gry. Przez kilka dni w Szkolnym Centrum Bibliotecznym młodzież z klas II i III prowadziła rozgrywki, które oprócz zabawy, wprowadzały ich także w tajniki ekonomii. 18.03.2019 wśród wszystkich uczniów klas II i III odbyło się głosowanie, które wyłoniło zwycięzcę. Komisja w składzie:
Przewodniczący – p. dyr Piotr Adamczyk
Członek – p. Lidia Sokołowska
Członek – p. Edyta Rozenfeld
Członek – p. Joanna Szafrańska
po zliczeniu wszystkich głosów poinformowała, że:
1. miejsce zajęła klasa 1A (52 ważne głosy)
2. miejsce zajęła klasa 1B (40 ważnych głosów)
3. miejsce zajęła klasa 1D (35 ważnych głosów)
4. miejsce zajęła klasa 1C (25 ważnych głosów)
Kolejnym, trzecim etapem projektu, a zarazem nagrodą w konkursie, będzie dwudniowy wyjazd do Warszawy i zwiedzanie między innymi Centrum Pieniądza.

Autor notatki: Joanna Szafrańska
Zdjęcia: Joanna Szafrańska i Edyta Rozenfeld