Be Bright and Write! AKTUALIZACJA: WYNIKI

Edit: 10 marca 2021
Drodzy Uczniowie! Z zapartym tchem śledziłyśmy przygody Wasze i wybranych przez Was postaci fikcyjnych. Wszystkie prace przeniosły nas do nowych światów pełnych niezwykłych wydarzeń, pragnień i tęsknot. Ponieważ wpłynęło tyle wspaniałych prac, trudno było dwóm osobom zgodzić się co do werdyktu, dlatego w tym roku w ocenie pomogły nam p. Beata Szumicka i p. Sabina Chojna. Co cztery głowy, to nie dwie 😉. Po zliczeniu przyznanych punktów, z wielką przyjemnością informujemy Was, że zwycięzcą III edycji konkursu BBW jest JAKUB KRZAK z klasy 2b, drugie miejsce przypada AMELII PROKOP z klasy 2e, a miejsce trzecie zajęli ex aequo Natalia Molga z klasy 3c oraz Adam Ciechowski z klasy 2e. Zdecydowałyśmy się również na wyróżnienie prac Oliwii Biegun z klasy 2a i Julii Kaczewskiej z klasy 3c. Wszystkim uczestnikom gratulujemy niezwykle bogatej wyobraźni i talentów literackich i zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu!
Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej już edycji anglojęzycznego konkursu literackiego p.t. Be Bright and Write!

Jeśli jesteś osobą o bogatej wyobraźni, lubisz pisać i interesujesz się językiem angielskim, napisz pracę na następujący temat:

„If you could spend a day with your favourite fictional character, whom would you pick and what would you do together?”

Kryteria oceny:

– walory literackie
– kreatywność
– bogactwo językowe
– poprawność gramatyczna

Uwaga! Nie ma dolnego ani górnego limitu słów!

Wymogi:

– praca musi być napisana samodzielnie,
– pracę należy napisać na komputerze w programie do edycji tekstów lub na platformie google docs używając czcionki Times New Roman 12 i interlinii 1,5
– do tematu konkursowego można dodać swój podtytuł
– pracę należy podpisać PSEUDONIMEM – proszę NIE podpisywać prac prawdziwymi danymi, a pracę nadesłać z anonimowego adresu mailowego
– pracę konkursową należy dostarczyć do 22 lutego 2021 roku na adres bbwmieszko@gmail.com w postaci załącznika lub linku do dokumentu na platformie google docs

Regulamin konkursu literackiego BBW:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu,
Termin zgłaszania prac upływa 22 lutego 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2021 roku.

Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie nadesłanych prac: p. Patrycja Cackowska i p. Agnieszka Żychska.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu.

3. NAGRODY

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi o wadze 4 z języka angielskiego oraz nagrodami książkowymi. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień w postaci celujących i bardzo dobrych ocen cząstkowych o wadze 2 lub 3. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac z podaniem imienia i nazwiska autora oraz jego klasy.

So… what’s your story?

Photo by Dominika Roseclay from Pexels

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram