Laureatki najważniejszych szkolnych wyróżnień za rok szkolny 2016/2017

Laureatki najważniejszych szkolnych wyróżnień za rok szkolny 2016/2017

Jak już o tym wspominaliśmy w informacji o tegorocznym Dniu Patrona, laureatką Złotej Tarczy została MAJA KOZŁOWSKA, zaś stypendium Prezesa Rady Ministrów zdobyła MARTYNA BECZKOWSKA! Teraz z dumą i radością prezentujemy sylwetki tych wspaniałych uczennic i osób.

Od lewej: Prezydent Janusz Żmurkiewicz, Wicedyrektor Anna Więzowska oraz Maja Kozłowska (3a) – laureatka Złotej Tarczy za rok 2016/2017

MAJA KOZŁOWSKA jest obecnie uczennicą klasy IIIA z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką. Wyróżnia się bardzo wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem w ciągu całej dotychczasowej edukacji w naszej szkole. W klasie jej wyniki należą do najwyższych –  średnia ocen w klasie I wynosiła 5,38, a w klasie II uzyskała średnią 5,0.

Maja ma wszechstronne zainteresowania, zarówno artystyczne jak i naukowe, które owocują sukcesami w znaczących konkursach i olimpiadach. W minionym roku szkolnym Maja:

  • brała udział w zawodach III stopnia XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”, przeprowadzonej w Lublinie i uzyskała tytuł finalisty.
  • Uzyskała wyróżnienie w XXII Wojewódzkim Konkursie na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki.
  • Brała udział w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Mathematics in Focus”, zorganizowanego przez Uniwersytet Szczeciński oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Maja została nominowana do wystaw krajowych i międzynarodowych konkursu fotografii pt. „2,6”. Jej praca została wyłoniona spośród 7456 prac zgłoszonych z całego świata.
  • Uczennica uczestniczy w zajęciach koła matematycznego, brała udział w Rejonowej Olimpiadzie Matematycznej w Anklam zarówno w I jak i II klasie.

Maja aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, jest ceniona i lubiana. Potrafi pogodzić sukcesy w nauce ze swoimi pasjami artystycznymi realizowanymi poza szkołą. Wielokrotnie uświetniała swoim śpiewem uroczystości szkolne, prezentowała również swoje prace malarskie w gablotach szkolnych, a ostatnio jej prace są wystawione w szkolnej izbie pamięci. O jej zaangażowaniu świadczy również to, że brała udział w pochodach Świty Mieszka i przedstawieniu z okazji Światowych Dni Młodzieży, oraz w przedstawieniu dla WOŚP, w przedstawieniu z okazji 70 lecia szkoły i w występach przy pożegnaniu maturzystów. Jest też szkolną werblistką i chętnie służy pomocą przy przygotowywaniu dekoracji na imprezy szkolne.

 

Martyna Beczkowska (2b), laureatka stypendium Prezesa Rady Ministrów odbiera dyplom gratulacyjny z rąk p. dyr. Piotra Adamczyka

MARTYNA BECZKOWSKA jest obecnie uczennicą klasy IIB z rozszerzoną biologią i chemią.

A oto jej osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017:

  • zajęcie 3 miejsca w XII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”,
  • wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej EKO – PLANETA 2017.

Uczennica wyróżnia się bardzo wysokimi wynikami w nauce ze wszystkich przedmiotów. Jej średnia ocen w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 5,44!

Martyna angażuje się w działalność naukową w szkolnym kole biologicznym. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyła w eliminacjach dwóch konkursów z zakresu neurobiologii: Ogólnopolskim Konkursie Neurobiologicznym „Brain Bee” oraz w Wojewódzkim Konkursie Neurobiologicznym PTNK, osiągając bardzo wysoki wynik w eliminacjach szkolnych. Brała także udział w zajęciach warsztatowych w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Bardzo zaangażowała się także w projekcie prozdrowotnym realizowanym przez klasę 1b „Rakoobrona”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zainteresowania Martyny przedmiotami przyrodniczymi zaowocowały sukcesami już na wcześniejszych etapach edukacji: jest ona laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/ 2016.

Mimo zaangażowania w przedmioty profilowe uczennica znajduje czas na realizację zainteresowań humanistycznych i matematycznych. Oprócz konkursu polonistycznego uczestniczyła w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Anklam 2017 oraz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2017.

Martyna bierze aktywny udział w życiu klasy, jest ceniona i lubiana, jest wzorem kultury i taktu, jej zachowania i postawa są wysoce etyczne. Chętnie i często dzieli się swoją wiedzą, wiele koleżanek i kolegów korzysta z jej pomocy w nauce. Mimo, że „słabości” Martyny to skromność i nieśmiałość została jednomyślnie wytypowana jako kandydatka klasy IB do szkolnego tytułu arbitra kultury i elegancji.

Charles Dickens, autor słynnej „Opowieści wigilijnej”, powiedział, że „jest mądrość płynąca z umysłu i mądrość płynąca z serca”. Maja i Marta czerpią z obydwu źródeł, czego wszystkim nam serdecznie życzymy!