MATURA 2021 – podpisano rozporządzenie o zmianach

MATURA 2021 – podpisano rozporządzenie o zmianach

Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego, egzaminy ustne tylko dla osób, które ich potrzebują w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe, ograniczenie wymagań egzaminacyjnych: to, o czym do tej pory się tylko mówiło – stało się faktem. W dniu dzisiejszym zostało podpisane rozporządzenie i podany oficjalny komunikat. Teraz jeszcze dużo pracy – oczywiście przed Maturzystami, ale i przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r. a do 31 grudnia br. opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych. Do 31 grudnia br. zaktualizowane zostaną informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym