Matura

 

Drodzy Maturzyści! Pod poniższymi linkami możecie znaleźć najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym w roku 2020. Kolejne wiadomości będziemy dodawać sukcesywnie.

Aktualizacja 29 maja:

MATURA czerwiec 2020 – egzaminy pisemne – numery sal i godziny przyjścia dla uczniów

 

Aktualizacja 18 maja:

1) Organizacja egzaminu

Szanowni Maturzyści!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami przygotowanymi przez MEN, CKE i GIS, a dotyczącymi sposobu przeprowadzenia egzaminów w obecnej sytuacji utrzymującego się zagrożenia epidemicznego. Pod poniższym linkiem znajdziecie informacje o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów, a także:

  • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
  • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
  • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
  • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

2) Konsultacje

Od 25 maja Liceum Ogólnokształcące Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I umożliwia konsultacje dla tegorocznych maturzystów w szkole.  Osoby, które chciałyby z takiej formy skorzystać, proszone są o wysłanie do 20 maja (środa) informacji do Dyrektora Szkoły (dyrektor@lo-mieszko.pl) z podaniem przedmiotu i nauczyciela. Na tej podstawie zostanie przygotowany terminarz w/w konsultacji, który będzie zamieszczony na stronie Szkoły. 

Jeżeli nauczyciele prowadzą zajęcia dla maturzystów w systemie zdalnym – taka forma może nadal pozostać. 

 

HARMONOGRAM MATUR W ROKU 2020 – AKTUALIZACJA

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH

KOMUNIKAT O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH

Komunikat o systemach operacyjnych, programach użytkowych oraz językach programowania na egzaminie z informatyki