Natalia Srebnicka odebrała dyplom stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Natalia Srebnicka odebrała dyplom stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Tytuł laureata stypendium Prezesa Rady Ministrów od roku 1998 przyznawany jest osobie, która w poprzednim roku szkolnym osiągnęła najwyższe wyniki w nauce w danej szkole. Już we wrześniu podczas Dnia Patrona ogłaszaliśmy społeczności szkolnej, że tytuł ten za poprzedni rok szkolny 2018/2019 zdobyła Natalia Srebnicka z klasy 2d! Uczennica zdobyła imponującą średnią 5,29.  Ponownie bardzo serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów! 

Dzisiaj w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom. Oto fragmenty sprawozdania z „Kuriera Szczecińskiego”:

„6 lutego br., w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

W wydarzeniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Wydarzenie swoimi występami uświetnili: Kinga Chmielewska, która współpracuje z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej oraz Baltic Neopolis Orchestra, Paweł Filipowicz – student II roku studiów, Stypendysta Ministra Kultury oraz Iwona Grysak – zdobywczyni m.in. Złotego Medalu na IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych FINALS.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor I LO pani Ewa Budziach.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 188 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.”

od lewej: Mama Natalii, Natalia, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć

zdjęcia: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty (http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/uroczystosc-wreczenia-dyplomow-stypendystom-prezesa-rady-ministrow-oraz-stypendystom-ministra-edukacji-narodowej-z-udzialem-wiceministra-macieja-kopcia/nggallery/thumbnails)