Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Drodzy Uczniowie!
Z przyjemnością zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022!
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym komunikatem!
1 września, w środę, spotykamy się w sali gimnastycznej wg następującego harmonogramu:
9.00 – klasy 3
9.30 – klasy 2
10.00 – klasy 1
Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczeń nie może przyjść do Szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.
OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY
Do zobaczenia!
fot. Agnieszka Żychska