Zakończenie projektu "Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne"

23 maja 2023

Projekt: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

Wartość projektu:                249 343,92 zł

Kwota dofinansowania:      235 630,00 zł

Okres realizacji projektu:  10.2021 r. – 01.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych  i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

Celem projektu było wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów uczęszczających do świnoujskich szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście. Pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia uczniów w szkole. Widoczne są już, niestety, tego negatywne skutki: pogorszenie kondycji psychicznej uczniów, zaburzenia nastroju, niski poziom samooceny, zmęczenie, apatia, problemy w kontaktach bezpośrednich pomiędzy rówieśnikami.

W projekcie wzięło udział 61 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I, którzy  korzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki.

Zajęcia umożliwiły udzielenie uczniom profesjonalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz minimalizację negatywnych skutków związanych z pandemią COVID 19.

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram