ZUT zaprosił klasę 3B na Moc Naukowców

26 marca 2019

15 marca uczniowie klasy 3B uczestniczyli w zajęciach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod nazwą „Moc Naukowców”. Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, w pokazach oraz w prezentacji bazy naukowej i socjalnej uczelni.

Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt podzielono nas na dwie grupy. Jedna obejrzała wystawę preparatów pasożytów zwierząt. Część okazów - takich jak tasiemce czy glisty - znana była nam już z zajęć szkolnych, ale różnorodność „mieszkańców” ciał zwierząt hodowlanych i ciała człowieka zadziwiła i nieco przeraziła mniej odpornych. Druga grupa uczniów uczestniczyła w prezentacji pani dr hab. Katarzyny Michałek z zakresu proteomiki, dotyczącej jej badań nad akwaporynami występującymi w nerkach bydła. Te niezwykłe białka budujące pory wodne w błonach komórkowych są odpowiedzialne za szybki transport wody u wszystkich organizmów. Ich odkrycie nastąpiło stosunkowo niedawno, bo w roku 1992. Na koniec pobytu na wydziale wszyscy obejrzeliśmy pokaz pierwszej pomocy udzielanej... psu (na fantomie). Dowiedzieliśmy się, jak go ułożyć i prowadzić masaż serca, a także, jak szybko sprowadzić lekarza weterynarii.

 

 

Na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa również podzielono nas na dwie grupy: pierwsza grupa miała zajęcia warsztatowe, na których zbadaliśmy skład śliny człowieka i jej udział w trawieniu skrobi, a grupa druga poznała tajniki przetwórstwa mlecznego. Obie grupy wyszły z zajęć bardzo zadowolone - badanie obecności białka i chloru we własnej ślinie wymagało jej produkowania, co wcale nie było łatwe, kiedy robi się to na czas. „Wytrząśnięcie” masła ze śmietany również okazało się ciekawym doświadczeniem, a co dopiero degustacja samodzielnie wykonanych produktów mlecznych!

Wykrywanie skrobi przy pomocy płynu Lugola po zadziałaniu na nią amylazy ślinowej. W miarę upływu czasu, zabarwienie roztworu skrobi zmienia się z granatowego na brązowe i pomarańczowe - aż do całkowitego odbarwienia.

 

Serdecznie powitano nas poczęstunkiem w murach najnowszego budynku ZUT - czyli w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii, gdzie przedstawiciele jednostek organizujących życie akademickie i współpracę międzynarodową na ZUT, zapoznali nas z możliwościami, jakie uczelnia daje studentom w zakresie rozwoju naukowego, pomocy stypendialnej, wymiany zagranicznej, sportu, a nawet działalności artystycznej.

Wycieczka zorganizowana została dzięki współpracy dyrekcji szkoły z ZUT i odbyła się pod opieką pań Violetty Piórskiej i Joanny Woźniak. Podkreślić w tym miejscu koniecznie musimy, że sponsorem wyjazdu był Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, który zafundował nam zarówno autokar jak i poczęstunek! Bardzo serdecznie dziękujemy! Ten dzień w Szczecinie miał dla nas nie tylko wielką wartość merytoryczną, ale i spędziliśmy go w naprawdę przemiłej atmosferze!

Wiedza o studiach i studiowaniu zdobyta w czasie Mocy Naukowców na pewno pomoże maturzystom w dokonaniu trudnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

zdjęcie główne: budynek Centrum Nanotechnologii By Szczecinolog - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40267593

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram