BBW – Be Bright and Write! – AKTUALIZACJA

BBW – Be Bright and Write! – AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA: w związku z tym, że nie chodzimy teraz do szkoły, prace prosimy przysłać na adres mailowy: bbwmieszko@gmail.com. Przedłużamy również termin do 31 marca br. do północy! Zapraszamy i czekamy! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji anglojęzycznego konkursu literackiego p.t. Be Bright and Write!

Jeśli jesteś osobą o bogatej wyobraźni, lubisz pisać i interesujesz się językiem angielskim, napisz pracę na następujący temat:

Write a fantastic story of the origin of April Fools’ Day

Kryteria oceny:

– walory literackie
– kreatywność
– bogactwo językowe
– poprawność gramatyczna
– Uwaga! Nie ma dolnego ani górnego limitu słów!

Wymogi dotyczące pracy:

– praca musi być napisana samodzielnie,
– pracę należy napisać na komputerze używając czcionki Times New Roman 12 i interlinii 1,5 i wydrukować,
– praca musi być zatytułowana, przy czym do tematu można dodać swój podtemat,
– pracę należy podpisać PSEUDONIMEM – proszę NIE podpisywać prac prawdziwymi danymi.

Wydrukowaną pracę konkursową należy dostarczyć do 16 marca 2020 roku do czytelni. Razem z pracą należy dostarczyć zaklejoną kopertę, w środku której znajdować się musi pseudonim oraz imię, nazwisko i klasa ucznia, co pozwoli na odkodowanie prac po ich sprawdzeniu.

Regulamin konkursu literackiego BBW:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu,
Termin zgłaszania prac upływa 16 marca 2020 roku,
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2020 roku.

Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie nadesłanych prac: p. Patrycja Cackowska i p. Agnieszka Żychska.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu.

3. NAGRODY

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi o wadze 4 z języka angielskiego oraz nagrodami książkowymi. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień w postaci celujących i bardzo dobrych ocen cząstkowych o wadze 2 lub 3. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac z podaniem imienia i nazwiska autora oraz jego klasy.

So… what’s your story?

photo by Suzy Hazelwood: https://www.pexels.com/ph…/black-and-red-typewriter-1995842/

Polub nas: