Dokumenty

Statut Szkoły Pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Pobierz
Deklaracja religia Pobierz
Zgoda RODO na wykorzystanie wizerunku Pobierz
Doradztwo zawodowe Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Mieszku – zasady

Cele i przewidywane efekty

Źródła informacji

Zwolnienie z wf Pobierz
Wniosek o wydanie duplikatu Pobierz
Podręczniki na rok 2020/2021 (informacje podamy wkrótce)

 

 

Europejski plan rozwoju Pobierz
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Gramatyki Języka Angielskiego Pobierz