Dokumenty

 

Raport o dostępności budynku Pobierz
Procedury COVID-19 – ogólne Pobierz
Procedury COVID-19 dla Centrum Bibliotecznego Pobierz
Podręczniki dla klas pierwszych Pobierz
Podręczniki dla klas drugich (po szkole podstawowej) Pobierz
Podręczniki dla klas drugich
(po gimnazjum)
Pobierz
Podręczniki dla klas trzecich
(po gimnazjum)
Pobierz
STATUT SZKOŁY Pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Pobierz
Deklaracja religia Pobierz
Zgoda RODO na wykorzystanie wizerunku Pobierz
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Gramatyki Angielskiej Pobierz
Doradztwo zawodowe Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Mieszku – zasady

Cele i przewidywane efekty

Źródła informacji

Zwolnienie z wf Pobierz
Wniosek o wydanie duplikatu Pobierz
Europejski plan rozwoju Pobierz