Dokumenty

Statut Szkoły Pobierz
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Pobierz
Deklaracja religia Pobierz
Zgoda RODO na wykorzystanie wizerunku Pobierz
Zwolnienie z wf Pobierz
Wniosek o wydanie duplikatu Pobierz
Podręczniki na rok 2019/2020 dla uczniów po gimnazjum

 

 

 

 

 

Podręczniki na rok 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej

 

 

kl.1

kl.2

kl.3

 

 

 

kl. mat-fiz.

kl. biol.-chem.

kl. human.

kl. geograf.

Europejski plan rozwoju Pobierz
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Gramatyki Języka Angielskiego Pobierz