Informacja o REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

Informacja o REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

W dniu 12.08.2020 od godziny 12.00 kandydaci do pierwszej klasy Liceum mogą zapoznać się z decyzją Komisji Rekrutacyjnej w sprawie zakwalifikowania do Liceum na stronie Szkoły w zakładce „Rekrutacja”–>”Rejestracja”  i tam w zakładce „Potwierdzenie”: https://serwer1773494.home.pl/szkolne/mieszko/rejestracja/potwierdzenie.php

Lista uczniów zakwalifikowanych wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej w Szkole.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 konieczne jest potwierdzenie przez rodzica kandydata (w sekretariacie Szkoły) woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i innych dokumentów przesłanych wcześniej podczas rejestracji elektronicznej.

Dodatkowymi wymaganymi dokumentami są:

  1. zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka,
  2. deklaracja dotycząca udziału ucznia w lekcjach religii/etyki,
  3. trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Formularze z pozycji 1 i 2 są do pobrania na stronie internetowej Szkoły: zakładka „Dokumenty” w menu głównym: http://lo-mieszko.pl/dokumenty/

zdjęcie: A.Żychska