Komunikat dla uczestników projektu CREDO

Komunikat dla uczestników projektu CREDO

Prosimy wszystkich, którzy zarejestrowali się w projekcie CREDO i łapią, lub planują w najbliższym czasie łapać cząstki z kosmosu wykorzystując swój smartfon, aby:
1) wysłali na nasz szkolny e-mail credo@lo-mieszko.pl następujące informacje:
* imię nazwisko oraz klasę
* swój e-mail
* datę rejestracji w projekcie
* ile udało się zarejestrować cząstek
2) zmobilizowali się w okresie 12.10.2019 – 13.10.2019 i starali się jak najdłużej mieć włączony DETEKTOR w smartfonie!
Wiemy ze strony CREDO, że zarejestrowało się 39 osób w drużynie “Mieszko”, że mamy złapane 670 cząstek, ale nie wiemy, kto konkretnie z nami współpracuje. Będzie to zbiór informacji porządkujących to przedsięwzięcie.
Pozdrawiam, Ewa Pater