Wiosenna Mała Czarno-Biała

Wiosenna Mała Czarno-Biała

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, Wiosna – znów nam ubyło lat,
Wiosna – wiosna w koło, rozkwitły bzy. Śpiewa – skowronek nad nami,
Drzewa – strzeliły pąkami, wszystko – kwitnie w koło, i ja, i ty…
(A. Zieliński i M. Bobrowski)

Gazetka szkolna w nastroju – owszem – wiosennym i rzec by można z lekka krotochwilnym, ale i tematy poważne, a nawet bardzo poważne, znalazły w nim miejsce. Zajrzyjcie do środka: MCB Marzec 2019 NR 6