Be Bright and Write! – zaproszenie do udziału w anglojęzycznym konkursie literackim; AKTUALIZACJA – wyniki

Be Bright and Write! – zaproszenie do udziału w anglojęzycznym konkursie literackim; AKTUALIZACJA – wyniki

GRATULACJE!!! Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki 4 edycji anglojęzycznego konkursu literackiego BE BRIGHT AND WRITE! Pierwsze miejsce zajął DAWID TOMASZCZUK z klasy 2a 🤴, drugie miejsce zajęli ex aequo ANGELIKA KRAMEK z klasy 2d i JAKUB KRZAK z klasy 3b 🎉🎉, trzecie miejsce zajęła HANNA STRÓŻYK z klasy 3e 🍀! Wyróżnienie przypadło uczestnikowi o pseudonimie Chonsu. Wielkie, wielkie brawa, prace były wspaniałe, bardzo bardzo ciekawe, konkurs stał na wysokim poziomie! Jesteśmy pod nieustającym wrażeniem Waszej kreatywności! Kapelusze z głów!

 

Jeśli jesteś osobą o bogatej wyobraźni, lubisz pisać i interesujesz się językiem angielskim, to serdecznie zapraszamy Cię do udziału w 4 edycji naszego szkolnego konkursu literackiego!

W tym roku proponujemy Wam dwa tematy do wyboru:

  1. Open a magazine at random and find the first picture of a person you can. Now open it again and find a picture of a place. Write about what would happen if that person were in that place.
  2. One day, all your gummy bears and gummy worms come alive! They look at you expectantly. You can’t eat them now. Wrte about your adventures together.

Uwaga! Jeśli wybierzesz temat nr 1, oprócz pracy przyślij nam również te dwa zdjęcia!

Kryteria oceny:

– walory literackie
– kreatywność
– bogactwo językowe
– poprawność gramatyczna

 

Wymagania:

– Praca musi być napisana samodzielnie w języku angielskim. (Przestrzegamy przed jakimkolwiek kopiowaniem, nawet fragmentów innych prac. Możesz cytować, ale trzeba wyraźnie to zaznaczyć
i opisać.)
– Pracę należy napisać na komputerze w programie do edycji tekstów lub na platformie google docs używając czcionki Times New Roman 12 i interlinii 1,5. Praca musi być w pliku edytowalnym, czyli np. nie może to być zdjęcie pracy napisanej ręcznie ani plik pdf.
– Do tematu konkursowego można dodać swój podtytuł.
– Pracę należy podpisać PSEUDONIMEM i nadesłać z anonimowego adresu mailowego, a następnie śledzić komunikaty na facebooku szkoły i sprawdzać skrzynkę mailową, gdyż może się zdarzyć, ze będą jakieś problemy z plikiem.
– Pracę konkursową należy dostarczyć do 19 lutego 2022 roku na adres bbwmieszko@gmail.com w postaci załącznika z edytowalnym plikiem tekstowym lub linku do dokumentu na platformie google docs. Wpłynięcie pracy potwierdzimy mailem zwrotnym.
– Nie ma dolnego ani górnego limitu słów!
– Jeśli wybierzesz temat nr 1, zrób telefonem zdjęcia tych dwóch zdjęć, o których jest mowa w temacie i przyślij ja razem z pracą.

 

Regulamin konkursu literackiego Be Bright and Write!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu,
Termin zgłaszania prac upływa 19 lutego 2022 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2021 roku.

Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie nadesłanych prac: p. Patrycja Cackowska i p. Agnieszka Żychska. Prace, które przejdą do naszego wewnętrznego ścisłego finału oceniają również pani B. Szumicka i S. Chojna.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu.

3. NAGRODY

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi o wadze 4 z języka angielskiego oraz nagrodami książkowymi. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień w postaci celujących i bardzo dobrych ocen cząstkowych o wadze 2 lub 3. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac z podaniem imienia i nazwiska autora oraz jego klasy.

So… what’s your story?

 

Photo by Dominika Roseclay from Pexels