INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT PRZYBYŁYCH Z UKRAINY (ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ)

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT PRZYBYŁYCH Z UKRAINY (ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ)

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT

PRZYBYŁYCH Z UKRAINY

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy informujemy, że w przypadku kontynuowania przez dzieci nauki w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należy złożyć oświadczenie, którego wzór jest do pobrania poniżej.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 na parterze na Stanowisku Obsługi Interesanta.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ

ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

У зв’язку з обов’язком, передбаченим § 15 Положення Міністра Освіти і Науки від 21 березня 2022 року «Про організацію освіти, виховання та опіки дітей та молоді, які є громадянами України, повідомляємо, що якщо діти продовжують навчання в українській системі освіти з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, необхідно подати Заяву, шаблон якої доступний для завантаження нижче.

Заяву необхідно подати до Свіноуйської Мерії (Ужонд Міста) за адресою: вул. Wojska Polskiego 1/5 на першому поверсі до Центру Обслуговування Клієнтів.

oświadczenie-rodzica_opiekuna-prawnego-2