Nasze liceum ze statuetką Najaktywniejszej Szkoły w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości

Nasze liceum ze statuetką Najaktywniejszej Szkoły w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości

9 marca 2018 roku przedstawiciele naszego liceum uczestniczyli w Gali podsumowującej XIV edycję “Dnia Przedsiębiorczości”. W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odebraliśmy kolejną statuetkę (już trzecią w całej historii szkoły) i tytuł Najaktywniejszej Szkoły w programie Dnia Przedsiębiorczości spośród 20 szkół z całej Polski.

Podczas uroczystości głos zabrała Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, która wyraziła wdzięczność organizatorom konkursu za to, że sprzyjają młodym ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Pogratulowała również laureatom i wszystkim instytucjom, które wsparły realizację projektu.

Dzień Przedsiębiorczości to ogólnopolski program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół średnich, umożliwiający młodym ludziom weryfikację swoich wyobrażeń o danym zawodzie, zapoznanie się z jego specyfiką oraz środowiskiem pracy.

W 2017 roku w Dniu Przedsiębiorczości uczestniczyło prawie 36 tysięcy uczniów z 630 szkół oraz 36 tysięcy wolontariuszy z ponad 12 tysięcy firm i instytucji.

Koordynator programu – Lidia Sokołowska