Natalia Jaworska laureatką Złotej Tarczy za rok szkolny 2021/2022!

24 września 2022

Pod koniec każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez wychowawców kandydatów (z każdej klasy po jednej osobie) wybiera uczennicę lub ucznia, który zdobędzie niezwykle zaszczytne tytuł Primus inter pares (łac. pierwszy wśród równych) i otrzyma nasze najważniejsze szkolne wyróżnienie. Nazwiska tych osób są trzymane w tajemnicy aż do września następnego roku szkolnego, kiedy to zostają ogłoszone całej społeczności szkolnej podczas ceremonii obchodów Dnia Patrona. Tak więc już samo kandydowanie jest wielkim honorem.

Rada Pedagogiczna stanęła przed trudnym zadaniem wyboru spośród następujących kandydatek do tytułu:

– Natalia Palus – 4a
– Natalia Jaworska – 4b
– Weronika Ozimek – 4c
– Julia Helon – 4d

Z przyjemnością informujemy, że za rok 2021/2022 laureatką Złotej Tarczy została uczennica obecnej klasy 4a - Natalia Jaworska.

A oto, co o Natalii mówi jej wychowawczyni - Pani Magdalena Monkosa:

"Natalia Jaworska, uczennica klasy 4B, wzorowo wywiązuje się z obowiązków. Jest osobą pracowitą, zawsze przygotowaną do zajęć, o silnej motywacji wewnętrznej. Brała udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Osiągnęła bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko - Planeta plus. Reprezentowała Liceum w wojewódzkim etapie ogólnopolskiej Olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Natalia angażuje się w pracę na rzecz szkoły i środowiska. Włączyła się w działania artystyczne podczas
uroczystości miejskiej z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wystąpiła podczas miejskiej uroczystości z okazji otwarcia Uznam Areny.

Uczennica współorganizowała imprezy szkolne oraz reprezentowała Liceum na forum lokalnym. Do najważniejszych jej aktywności należy zaliczyć udział w przedstawieniu charytatywnym "Shrek", w tym wielogodzinne przygotowania projektu; pomoc przy organizacji i prezentacje podczas Dnia Otwartego; współorganizację Dnia Edukacji Narodowej oraz zaangażowanie w szkolne wydarzenie Dnia Patrona. Natalia jest osobą stanowiącą wzór do naśladowania. Uczennica potrafi współpracować z nauczycielami i innymi uczniami. Cechuje się skromnością i wysoką kulturą osobistą. W zespole klasowym jest koleżanką, na której pomoc zawsze można liczyć, jest lubiana i podziwiana. Uczennica była wielokrotnie nagradzana za 100-procentową frekwencję. Jej średnia ocen za ubiegły rok szkolny to 5,5."

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram