Nowe terminy rekrutacji do Liceum

Nowe terminy rekrutacji do Liceum

Szanowni Ósmoklasiści!

Zamieszczamy nowe terminy rekrutacji do naszego Liceum. W tym roku dokumentacja składana będzie drogą elektroniczną. 

Szczegółowe informacje – w tym zaktualizowany regulamin rekrutacji – już wkrótce!

Poniższe informacje znajdziecie również w menu głównym, w zakładce „Rekrutacja”.

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: do 11 sierpnia 2020 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego: od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00.