Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych w roku 2020

Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych w roku 2020

Szanowni Maturzyści!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami przygotowanymi przez MEN, CKE i GIS, a dotyczącymi sposobu przeprowadzenia egzaminów w obecnej sytuacji utrzymującego się zagrożenia epidemicznego. Pod poniższym linkiem znajdziecie informacje o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów, a także:

  • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
  • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
  • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
  • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

(na zdjęciu: maturzyści rocznik 2019)