Nowelizacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

Nowelizacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

W związku z obowiązkiem przystosowania Statutu Liceum do nowych przepisów oświatowych wynikających z drugiego etapu reformy oświaty (powstanie czteroletnich liceów) od 3 lutego 2020 roku (II półrocze) modyfikacji ulega również Wewnątrzszkolny System Oceniania. Całość nowego Statutu zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców. Od drugiego półrocza wchodzą również w życie zmiany w Przedmiotowych Systemach Oceniania (dostępne u nauczycieli przedmiotów).

O nowych zasadach można poczytać bezpośrednio tutaj:

WSO-2020

a także w zakładce w menu „Dokumenty”.