Patrycja Śmich finalistką VII Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

2 maja 2023

Z wielką radością informujemy, że Patrycja Śmich, tegoroczna absolwentka naszego liceum, została finalistką VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej!

Przygotowywała się do Olimpiady pod opieką Pani Iwony Dominiak, która stwierdziła, że jest bardzo dumna z Patrycji, ceni uczennicę za rzetelność  oraz pracowitość. Patrycja odebrała dyplom gratulacyjny i pamiątkową statuetkę na uroczystości zakończenia szkoły 28 kwietnia 2023 roku.

Olimpiada filmowa to jedna z najciekawszych humanistycznych olimpiad, rozwijająca odbiór dzieł sztuki oraz umiejętności interpretacji tekstów kultury, ucząca uczestników kreatywności. Warto przedstawić o niej szerszą informację. W tym roku szkolnym w olimpiadzie wzięło udział ponad 400 uczestników.

Temat przewodni tej edycji dotyczył relacji między filmem fabularnym a dokumentalnym.

I Etap odbywał się we wszystkich zgłoszonych szkołach, na terenie całego kraju, w trybie online
na przygotowanej platformie edukacyjnej. Uczestnicy samodzielnie rozwiązywali test składający się z 2 części, czyli 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 20 pytań otwartych. Test trwał 50 minut. Na pytania zamknięte uczestnicy mieli 30 minut, a na pytania otwarte 20 minut.

II Etap Olimpiady odbywał się przed Okręgowymi Komisjami w trybie zdalnym  i składał się z dwóch części, które polegały na:

1) przygotowaniu przez uczestnika autorskiej pracy projektowej związanej z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady i przesłaniu jej do organizatora; w pracy projektowej należało zaplanować film dokumentalny i nakręcić jego  fragment;
2a) rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań zamkniętych;
2b) udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte, była to analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny z filmu.

Do ogólnopolskiego, czyli III Etapu przeszło 27 uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie, wśród najlepszych znalazła się Patrycja Śmich. III Etap Olimpiady również odbywał się w trybie zdalnym przed Centralną Komisją i składał się z trzech części, które polegały na:
1) napisaniu pracy o charakterze argumentacyjnym na temat związany z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady;
2) odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania przed Komisją Centralną (jedno z pytań oprócz polecenia zawierało materiał dodatkowy, np. fragment tekstu kultury);
3) przeprowadzeniu wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz zredagowanie odbytej rozmowy pod kątem jej publikacji. Patrycja do wywiadu wylosowała operatora i reżysera filmów dokumentalnych - pana Jacka Petryckiego.

Aby dojść tak wysoko Patrycja oglądała zadane filmy, czytała opracowania, analizowała plakaty, uczestniczyła w wykładach, słowem doskonaliła swoje umiejętności i poszerzała wiedzę.

Laureaci i Finaliści Olimpiady otrzymują liczne nagrody, np. indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, akredytacje na festiwale filmowe, książki i filmy. Wśród indeksów do wygrania
m.in. studia:
-na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w łódzkiej PWSFTviT;
-na kierunku Film i Multimedia lub Aktorstwo Nowych Mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej;
-na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;
-na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie;
-studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
-studia na Uniwersytecie Łódzkim;
-studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jakie możliwe nagrody przypadną Patrycji, okaże się pod koniec maja.

Zachęcamy do udziału w tej Olimpiadzie wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zdolności artystyczne oraz zdawać na kierunki związane z filmem lub aktorstwem. Serdecznie gratulujemy Patrycji Śmich sukcesu oraz życzymy powodzenia!  

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram