Skąd złoto we wszechświecie?

24 września 2019
23 września duża grupa 50 uczennic i uczniów naszego Liceum po opieką Pani Ewy Pater i Pana Sebastianem Błaża pojechała do Szczecina, by wysłuchać wykładu w języku angielskim wybitnego naukowca z Izraela Pana prof. Tsvi Priana. Dowiedzieliśmy się, że złoto na Ziemi pochodzi ze zderzenia dwóch gwiazd neutronowych w odległej kosmologicznie przeszłości. Takie zderzenie jest również źródłem fal grawitacyjnych, promieniowania gamma i innych fal. Pan Profesor przedstawił też nową koncepcję magnetyzmu ziemskiego. Według niego, podczas zderzenia gwiazd neutronowych wytworzyło się dużo ciężkich promieniotwórczych pierwiastków. Ich obecność w jądrze Ziemi jest źródłem ciepła, które ogrzewa jądro powodując, iż jest ono płynne i dlatego może wirować. Ruch płynnego jądra powoduje dalej efekt dynama i poprzez prądy wirowe wytwarza nasz ziemski magnetyzm. Z kolei obecność pierwiastków promieniotwórczych (z tego zderzenia) w skorupie ziemskiej powodował ogrzewanie jej i plastyczność. Skutkiem tego kontynenty przemieszczały się (dalej się przemieszczają) i tworzyły nowe lądy i kształty.
Tekst: Ewa Pater
TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram