Spotkanie kadry pedagogicznej Erasmusa+

14 września 2023

Nasze liceum bierze udział w projekcie "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności" realizowanym w ramach dofinansowania z programu Erasmus+. W dniach 9.09.-11.09.2023 w Sankt Vith w Belgii odbyło się już drugie spotkanie nauczycieli ze współpracujących przy projekcie szkół z Polski, Niemiec, Belgii i Niderlandów.

W trakcie spotkania podsumowaliśmy i oceniliśmy działania uczniów podczas realizacji projektu w Niemczech w marcu 2023 roku. Opracowaliśmy również programy kolejnych spotkań uczniów w Polsce i w Belgii oraz przygotowaliśmy materiały dydaktyczne.

W październiku 2023 czterdziestu uczniów ze Świnoujścia, Polic, Karlskhagen, Wolgastu, Hagi i Sankt Vith spotka się w Warszawie, a w marcu 2024 roku w Belgii.

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram