Szkolny konkurs fotograficzny: Sleeveface, czyli ubierz się w książkę

Szkolny konkurs fotograficzny: Sleeveface, czyli ubierz się w książkę

Sleeveface to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować do zdjęć, aby układ stał się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier. Choć sleeveface jest zjawiskiem, którego początki sięgają 2006 roku, dokładne pochodzenie tej koncepcji nie jest znane, a co za tym idzie nie zostało także opisane. Dzięki skrawkom wiadomości, które pojawiły się w Internecie, udało się ustalić, że pomysł robienia zdjęć z książką został rozpowszechniony w 2007 roku za sprawą portali społecznościowych.

Jednak znany wcześniej motyw ukazywał się na okładkach książek, płyt winylowych i czasopism. Termin przyjął się za sprawą publikacji  „Sleeveface” autorstwa Johna Rostrona i Carla Morrisa, w której przedstawili zdjęcia inspirowane płytami winylowymi.

Organizatorem szkolnego konkursu “Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” jest Centrum Biblioteczne przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu. Koordynatorami konkursu są Joanna Szafrańska i Edyta Rozenfeld.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie i popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
 • promowanie książek zakupionych w  ramach NPRC,
 • popularyzacja fotografii,
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Zasady konkursu:

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-III liceum.
 • Czas trwania konkursu: 18.10.2017 –10.11.2017.
 • Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy  prace wykonane w bibliotece szkolnej z wykorzystaniem najnowszego księgozbioru.
 • Podpisa
  ne fotografie konkursowe oddawane są do biblioteki szkolnej w postaci plików jpg oraz wywołanych zdjęć w formacie 15×21 na papierze matowym.
 • Zdjęcia mogą być wykonane również telefonem komórkowym (jeśli telefon gwarantuje  dobrą jakość zapisu).
 • Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej szkoły i FB.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 • Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi  15.11.2017 (środa)
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 • Nagrody zostały ufundowane przez Bibliotekę oraz przez właścicieli FH DUET.
 • Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

Joanna Szafrańska i Edyta Rozenfeld, organizatorki konkursu