Be Bright and Write!

29 stycznia 2024

UWAGA! UWAGA! Jeśli jesteś osobą o bogatej wyobraźni, lubisz pisać i interesujesz się językiem angielskim, to serdecznie zapraszamy Cię do udziału w 6 edycji naszego szkolnego anglojęzycznego konkursu literackiego BE BRIGHT AND WRITE!

W tym roku proponujemy Wam następujący temat:

For your birthday your uncle gives you a large empty box with instructions. Once you climb in and close the lid, you will be transported wherever you want, but with one condition: you may return home only if you bring back a creature that is native to that other land.

Kryteria oceny:

– walory literackie

– kreatywność

– bogactwo językowe

– poprawność gramatyczna

Wymagania:

– Praca musi być napisana samodzielnie w języku angielskim. (Przestrzegamy przed jakimkolwiek kopiowaniem, nawet fragmentów innych prac. Możesz cytować, ale trzeba wyraźnie to zaznaczyć i opisać w przypisie. Zabrania się również korzystania z aplikacji AI.)

– Pracę należy napisać na komputerze w programie do edycji tekstów lub na platformie google docs używając czcionki Times New Roman 12 i interlinii 1,5Praca musi być w pliku edytowalnym, czyli np. nie może to być zdjęcie pracy napisanej ręcznie ani plik pdf.

– Do tematu konkursowego można dodać swój podtytuł.

– Pracę należy podpisać PSEUDONIMEM i nadesłać z anonimowego adresu mailowego, a następnie śledzić komunikaty na facebooku szkoły i sprawdzać skrzynkę mailową, gdyż może się zdarzyć, że będą jakieś problemy z plikiem. Po ustaleniu werdyktu, ale przed ogłoszeniem wyników będziemy się również kontaktowali w sprawie ujawnienia tożsamości.

– Pracę konkursową należy dostarczyć do 15 marca 2024 roku do godziny 21.00 na adres bbwmieszko@gmail.com w postaci załącznika z edytowalnym plikiem tekstowym lub linku do dokumentu na platformie google docs. Wpłynięcie pracy potwierdzimy mailem zwrotnym.

– Nie ma dolnego ani górnego limitu słów.

– Praca może być napisana prozą lub wierszem.

Regulamin konkursu literackiego "Be Bright and Write!"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu,

Termin zgłaszania prac upływa 15 marca 2024 roku o godzinie 21.00.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 5 kwietnia 2024 roku.

Jury: p. Patrycja Cackowska i p. Agnieszka Żychska.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu.

3. NAGRODY

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi o wadze 4 z języka angielskiego oraz nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień w postaci celujących i bardzo dobrych ocen cząstkowych o wadze 2 lub 3. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac z podaniem imienia i nazwiska autora oraz jego klasy.

So… what’s your story?

zdjęcie w tle: pexels-suzy-hazelwood

grafika ilustracyjna - bing AI

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram