^Do góry
 • 1 Witamy w Mieszku
  Liceum wita w swoich progach.
 • 2 Gabinety i pracownie
  Dobrze wyposażone specjalistyczne gabinety zapewniają solidną pracę na wysokim poziomie, a budowane zaplecze sportowe pozwoli wycisnąć ostatnie poty.
 • 3 Misja Szkoły
  - stwarza odpowiednie warunki do wszech- stronnego rozwoju ucznia tak, aby obok zdobywania wiedzy i umiejętności, miał możliwość kształtowania siebie jako czło- wieka kulturalnego, otwartego, oraz aktywnie uczestniczącego w życiu społecznym. Przy- gotowuje młodych ludzi do samodzielności oraz stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Pomaga uczniom w osiąganiu celów życiowych i wskazuje ścieżki do odnalezienia własnego miejsca w dorosłym życiu.
 • 4 Nowoczesność
  Szkolna biblioteka wyszła poza klasyczne funkcje biblioteczne - łączy korzystanie z księgozbioru oraz zasobów internetowych. Jest nowoczesnym centrum informacji multimedialnej. Komputery służą nie tylko do nauki i poszerzania wiedzy, ale także rozrywce.
 • 5 Wyniki maturalne
  mówią same za siebie. Bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego zapewniają naszym absolwentom miejsca w wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

Wydarzenia

Copyright © 2015. LOzOI im. Mieszka I - wszystkie prawa zastrzeżone.

1236866
70 lat Mieszka
Nie stosujemy plików cookies. Patrz nasza polityka prywatności.