Nasi reprezentanci na olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 
w Szczecinie

16 marca 2018 roku uczennice Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I: Julia Architek i Marta Warlińska z klasy 1a wzięły udział w II etapie ( wojewódzkim) Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Rozgrywki odbyły się w szczecińskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Test wielokrotnego wyboru obejmował 25 pytań. Czas na odpowiedź to 30 minut. […]

Nasze liceum ze statuetką Najaktywniejszej Szkoły w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości

9 marca 2018 roku przedstawiciele naszego liceum uczestniczyli w Gali podsumowującej XIV edycję „Dnia Przedsiębiorczości”.  W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odebraliśmy kolejną statuetkę ( już trzecią w całej historii szkoły) i tytuł Najaktywniejszej Szkoły w programie Dnia Przedsiębiorczości spośród 20 szkół z całej Polski. Podczas uroczystości głos zabrała Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, która […]